Travel leader to lovely places around the world.

As a travel leader, I go to many exciting destinations in the world. Here is a link for some upcoming tours for Danish/Scandinavian guests. These are tours with content of art, culture and nature.  As the tours described below are for Scandinavian people, most of the text below is in Danish.

Iran.  På tværs af Iran.   This tour I had in 2018 and 2019. A lovely way to see the highlights and also nature in Iran.

Indien 2019; Indiens Højdepunkter  Possible: Indien 27.10-7.11 2020; Indiens Højdepunkter  

Der er inspiration på foredrag hos Viktors Farmor.

Himmelsk nordlys og snelandskaber/Tromsø. Efter i mange år at have leder disse ture, holder jeg nu en pause.

Svalbard/Spitsbergen. In januar 2020 I was tour leader on a tour to Svalbard in January/February.  My last tour was 30.01.20

Why travel guide? I have always had an interest in nature, art, culture, travel and cultural meetings. My interest in and joy of nature is an underlying force for everything I do.
I work primarily as an artist/painter. As such I participate in art and cultural projects internationally related the UN’s 17 goals for a sustainable future.
I was raised in Northern Norway, lived for many years in Greenland, and have traveled across several parts of the world. In my art, I have primarily focus on Nature, especially in Arctic. And I want to spread Love and Joy to nature, for the world.

Hvorfor rejseleder? Jeg har altid haft interesse for natur, kunst, kultur, rejser og kulturelle møder. Min interesse i og glæde ved naturen er en underliggende kraft for alt hvad jeg gør.
Jeg arbejder primært som kunstner / maler. Som sådan deltager jeg i kunst- og kulturprojekter internationalt relateret til FNs 17 mål for en bæredygtig fremtid.
Jeg er opvokset i Nord-Norge, boede i mange år i Grønland og har rejst over flere dele af verden. I min kunst har jeg primært fokuseret på naturen, især i Artic. Og jeg vil sprede kærlighed til og glæde for naturen, for verden.


.