Red Snow

Project RED SNOW – ICE IN MOTION / RED SNOW – WHEN THE CLIMATE BLEEDS.
Et sammendrag av formålet for projektet. ”Formålet med projekt RED SNOW – ICE IN MOTION er at sætte klimaændringer, og vor rolle i en tid i forandring, til debat. Vi inviterer publikum til dialog og aktiv medvirken. Projektet er tilgængeligt for alle; børn, unge og voksne. For unge laver vi workshop hvor vi fokuserer på hvordan vi kan tage afsæt i vor kultur, vore rødder og ud fra dette forholde os til ændringer i tiden. F.eks. har vi 10 dages workshop på Grønland i Trommedans, som traditionelt blev brugt til konfliktløsning.
Vi giver vor hyldest til Jorden via kunsten. Kunstnerisk giver vi inspiration og redskaber til at alle kan, alene og i dialog med andre, bruge kunst, musik, sang og videnskab til at forholde sig til en hverdag i forandring. Vi afholder udstilling, dialogmøder, foredrag af videnskabsfolk krydret med kunst, dans og musik. workshop, ved mytefortælling og performances.”

A project with art and science, initiated and lead by artist, curator, HD/A Bente Elisabeth Endresen.
The project offers a kaleidoscopic look at the climate and natural changes happening in the Nordic countries, as seen through the eyes of artists, philosophers and researchers. It concerns us all.
What is happening to Mother Earth with the changes in nature and the Climate? We must gather and face the new reality we are causing. And create a vision for the future
– and act on it.
We owe it to the Earth, to ourselves, and to future generations. Let us enjoy life – knowing that we have done our share to make the Earth a better place to live.

Through all my life I have been fascinated by Nature and by how Climate influence our life on Earth. My concern about nature and climate change made me to gather a group of artists and scientists, all expressing concern about the climate changes we observe and how it affects nature and humans. Our aim was to inform about changes that can be observed, and also compare fluctuations with last Ice Age. The focus was the Arctic region, where climate changes are so visible.

This are paintings that has been shown in exhibitions under the theme Climate Change in Denmark, Greenland, on Iceland and in Faroe Islands.

Project RED SNOW – ICE IN MOTION. RED SNOW – ICE IN MOTION sends a big thank you to sponsors, partners and exhibition places for their support to this project: