Travel leader to lovely places around the world

🇬🇧 I feel privileged to have traveled with my art, privately and as a tour guide. I have experienced many places in the world, met people from cultures that have a different everyday life than mine, in the Nordic countries. And always the greatest experience has been the moment when we meet human to human regardless of background. And recognize how much we have in common. Now is the time to stay home, find all the flashes of light in everyday life. And to look inward and find joy and gratitude in nature and the little things that are so valuable.

🇩🇰 Jeg føler mig privilegeret ved at have rejst med min kunst, privat og som rejseleder. Jeg har oplevet mange steder i verden, mødt mennesker fra kulturer som har en anden hverdag end min i Norden. Og altid har den største oplevelse været det øjeblik hvor vi mødes menneske til menneske uanset baggrund. Og anerkender hvor meget vi har fælles.

Nu er tiden til at blive hjemme, finde alle lysglimt i dagligdagen. Og at se indad og finde glæde og taknemlighed i naturen og de små ting som er så værdifulde.

🇬🇧  As a travel leader, I have been to many exciting destinations in the world. Here is a link for some upcoming tours for Danish/Scandinavian guests. These are tours with content of art, culture and nature. These are a couple of tours I have done.

Iran.  På tværs af Iran.  This tour I took in 2018 and 2019. Hopefully it will open up again in 2021. A lovely way to see the highlights and also nature in Iran.

India, these are really the highlights; Indiens Højdepunkter . Possible again in 2021: Indiens Højdepunkter  

Der er inspiration på foredrag hos Viktors Farmor.

Aurora borealis and snow landscapes in Tromsø ( my birth town).  Himmelsk nordlys og snelandskaber/Tromsø. This winter tour I initiated and have done for many years with a lot of Danish guests.

Svalbard/Spitsbergen. I have done summer and winter tours to this fascinating place, so connected to Tromsø.  My last tour was in January 2020

Greenland. I have lived several years in Ilulissat and in Nuuk, Greenland. where I feel so much at home. I had the privilege of participating in the Greenland Tourism Council’s start-up and promoting tours. It provided a unique opportunity to travel around many parts of this beautiful country.

🇬🇧 Why travel guide? I have always had an interest in nature, art, culture, travel and cultural meetings. My interest and joy in nature is an underlying force for everything I do.
I work primarily as an artist/painter. As such I participate in art and cultural projects internationally related the UN’s 17 goals for a sustainable future.

I was raised in Northern Norway, lived for many years in Greenland, and have traveled across several parts of the world. In my art, I have primarily focus on nature, especially in the Arctic. And I want to spread Love for and Joy in nature, to the world.

🇩🇰  Hvorfor rejseleder? Jeg har altid haft interesse for natur, kunst, kultur, rejser og kulturelle møder. Min interesse i og glæde ved naturen er en underliggende kraft for alt hvad jeg gør.
Jeg arbejder primært som kunstner / maler. Som sådan deltager jeg i kunst- og kulturprojekter internationalt relateret til FNs 17 mål for en bæredygtig fremtid.

Jeg er opvokset i Nord-Norge, boede i mange år i Grønland og har rejst over flere dele af verden. I min kunst har jeg primært fokuseret på naturen, især i Arktis. Og jeg vil sprede kærlighed til og glæde for naturen, til verden. 

These photos are from Greenland.